Ogłoszenia duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu, 29.03.2020 r.

Od dzisiaj w kościele są zasłonięte krzyże, do liturgii Wielkiego Piątku.

W związku ze stanem epidemii w Polsce i zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego nie ma wspólnych nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. We wszystkich Mszach świętych może brać udział maksymalnie 5 osób. Zachęcam do korzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych.

W czwartek, 02 kwietnia, wypada 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Módlmy się przez Jego wstawiennictwo o ustanie epidemii.

W tygodniu I piątek miesiąca. Do chorych niestety nie możemy pojechać. Kapłani mogą odwiedzić chorych tylko w niebezpieczeństwie śmierci.

Nie będzie rekolekcji wielkopostnych i spowiedzi przed świętami. W szczególnej potrzebie Sakramentu Pokuty proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spowiedź.

W Niedzielę Palmową nie będzie poświęcenia palm.

Porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego podam w przyszłą niedzielę.

W marcu nie zbieramy comiesięcznych składek gospodarczych na odnowienie ambony i organów. Miejmy nadzieję, że będzie taka możliwość w kwietniu.

Od dzisiaj do Wielkiej Środy w bocznej kaplicy kościoła jest wystawiony kosz na trwałe produkty spożywcze dla potrzebujących rodzin z naszej parafii.