Aktualności

Renowacja Misji Świętych

W naszej wspólnocie wiary w dniach od 2 do 5 marca 2023 r. przeżywaliśmy renowacje misji świętych.

Nauki wygłosił ks. Adam Bajorski MSF, Misjonarz Świętej Rodziny, który również prowadził misje święte w marcu 2022 roku.

Czas renowacji misji świętych był okazją, by odnowić misyjne postanowienia z ubiegłego roku i pogłębić naszą wiarę, poprzez którą jeszcze bardziej umacniamy przyjaźń i więź z Chrystusem.

Na zakończenie mszy św. w niedzielę 5 marca ks. Rektor Jacek Kupiec podziękował ojcu misjonarzowi za posługę w naszym kościele, za sprawowane sakramenty i głoszone Słowo Boże.

Również przedstawiciele Rady Duszpasterskiej w imieniu wiernych Rektoratu podziękowali ojcu misjonarzowi za nauki, ofiarowany czas, za wszelkie dobro, a nade wszystko za czas szczególnej osobistej refleksji nad Słowem Bożym, zapewniając o modlitewnej pamięci.

Na zakończenie renowacji misji świętych ojciec misjonarz udzielił wszystkim, którzy uczestniczyli w codziennych spotkaniach i naukach, szczególnego błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

Ojcu Misjonarzowi – ks. Adamowi Bajorskiemu MSF życzymy obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Bożej w jego dalszej pracy duszpasterskiej.