Aktualności

Odbiór konserwatorski zadania „Renowacja i konserwacja elewacji z gzymsami zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach”

W dniu 29 maja 2024 r. odbył się odbiór konserwatorski zadania „Renowacja i konserwacja elewacji z gzymsami zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach”.

Zadanie to zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 79 547,00 zł. Całkowita wartość 88 560,00 zł.

Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa PLASTMET Jacek Deć. Prace zostały odebrane bez uwag.