Ko?ció? p.w. ?w. Miko?aja

Og?oszenia duszpasterskie, Poniedzia?ek Wielkanocny, 09.04.2012 r.

Trwa Oktawa Wielkanocy i nowenna do Bo?ego Mi?osierdzia. Zgodnie z tradycj? przez Oktaw? pozostaje w ko?ciele pusty Grób Jezusa Chrystusa. Dzi?kuj? za sk?adk? na tac? na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II.

Najbli?sza niedziela to ?wi?to Bo?ego Mi?osierdzia. Jest to Diecezjalny Dzie? „Caritas”. Msze ?wi?te b?d? o 8.30 i po po?udniu wyj?tkowo o 15.00. Rozpoczniemy po po?udniu w Godzinie Mi?osierdzia Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego. Serdecznie zapraszam.

W czwartek przy naszym ko?ciele b?dzie spotkanie Komisji Konserwatorskiej w sprawie przyznanej dotacji z Urz?du Marsza?kowskiego i prac, które chcemy podj?? w tym roku; komisja zapozna si? tak?e ze stanem drzew przy ko?ciele.

Pragn? serdecznie podzi?kowa? za dobre prze?ywanie ?wi?t Wielkanocnych. Dzi?kuj? Wam za adorowanie Jezusa w Ciemnicy i w Grobie. Serdecznie dzi?kuj? Ochotniczej Stra?y Po?arnej z S?dziszowej za s?u?b? przy Grobie Jezusa Chrystusa. Dzi?kuj? za prac?, czas i serce przy przygotowaniu Grobu i Ciemnicy, za sprz?tania ko?cio?a i w ?rod? i w sobot?, za z?o?on? ofiar?. Dzi?kuj? rodzinie z Siedlisk za ufundowanie palm w donicach do ko?cio?a i pewnej rodzinie z S?dziszowej za ufundowanie Pascha?u – symbolu Zmartwychwsta?ego Chrystusa. Serdecznie dzi?kuj? za codzienn? obecno?? przy wszystkich pracach Panu Ko?cielnemu P. Janowi Skórskiemu. Dzi?kuj? za pomoc w przygotowanie liturgii i zaanga?owanie. Dzi?kuj? tak?e za udzia? w procesji rezurekcyjnej Stra?y Po?arnej, nios?cym feretrony i sztandary, ministrantom, lektorom i Orkiestrze D?tej z Siedlisk.

Do sprz?tania na najbli?szy tydzie? prosz? rodziny: Gucwa Mateusz, Job Teresa.

Pani Dyrektor Szko?y Podstawowej w S?dziszowej serdecznie zaprasza wszystkie dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 wraz z rodzicami na zapisy do oddzia?u przedszkolnego na rok szkolny 2012/2013, które odb?d? si? 12 kwietnia w godz. 11.30 – 13.00 w sali przedszkolnej.

brand viagra no prescription canada - buy viagra

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Palmowa, 01.04.2012 r.

Wielki Tydzień – to przypomnienie Męki Chrystusa Pana. Obrzędy rozpoczęliśmy dzisiejszą procesją Niedzieli Palmowej, która przypomina wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Dziękuję za przygotowanie palm. Bóg zapłać także za ofiary, jako jałmużna postna, złożone dzisiaj na tacę na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.

Rozpoczęliśmy dziś rekolekcje dla dzieci SP z Sędziszowej i dla wszystkich. Rekolekcje trwają do środy. Porządek jest następujący: dla dzieci w poniedziałek o godz. 9.00, wtorek z możliwością spowiedzi o 11.00 i w środę o 9.00. Po tej mszy świętej w środę spotkanie ministrantów. Dla wszystkich Msza święta z kazaniem rekolekcyjnym codziennie (od poniedziałku do środy) o godz. 16.00. We wtorek spowiedź dla wszystkich od godz. 14.30 do 16.00. We wtorek także odwiedzę chorych od godz. 8.00 rano. W środę na Mszy św. o 16.00 składka na tacę dla O. Rekolekcjonisty.

W Wielki Czwartek Msza święta z podziękowaniem za dar Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii o 16.30. Potem przeniesienie Jezusa do Ciemnicy i adoracja do 22.00.

W Wielki Piątek adoracja w Ciemnicy od 8.00 rano. Po południu Droga Krzyżowa o 16.00, potem o 16.30 Liturgia Wielkiego Tygodnia, Adoracja Krzyża i przeniesienie Jezusa do Grobu. Adoracja przy Grobie do 24.00. Druhowie strażacy proszeni są na godzinę 16.00, potem służba przy Grobie Pańskim. Ofiary złożone z okazji Adoracji Krzyża są przeznaczone na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja.

W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie od 8.00 rano. Przed południem poświęcenie pokarmów o godz. 8.00, 9.00 i o godz. 10.00. Potem o 11.00 sprzątanie kościoła i od 12.00 adoracja. Wieczorem Liturgia Wigilii Paschalnej, rozpoczniemy o godz. 19.00. Proszę o przyniesienie świec. Na zakończenie Liturgii Procesja Rezurekcyjna. W kościele parafialnym procesja rezurekcyjna rano o 6.00 w niedzielę.

W święta, w niedzielę i w poniedziałek w naszym kościele św. Mikołaja będą trzy Msze święte, o 8.30, 10.30 i o 14.30. W poniedziałek składka na tacę na potrzeby KUL.

Dziękuje za ofiary na potrzeby naszego kościoła. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za złożoną wczoraj ofiarę. Na najbliższy tydzień proszę do sprzątania  w sobotę o godz. 11.00:rodziny: Juruś Marta i Siedlarz Helena.

Zachęcam do zakupu „Gościa Niedzielnego”.

Ogłoszenia duszpasterskie,
V Niedziela Wielkiego Postu, 25.03.2012 r.

Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona z dzisiejszej niedzieli. Msze święte rano o 7.00 i po południu o 16.00. W środę msza święta o godz. 16.00 z nowenną do Matki Bożej. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 15.30. Droga Krzyżowa także w niedzielę po porannej Mszy świętej o 8.30. Gorzkie Żale o godz. 14.30 w niedzielę z kazaniem pasyjnym. Potem Msza święta.

Na czwartek na lekcję religii na godz. 8.00 rano zapraszam rodziców dzieci z klasy II ze SP z Sędziszowej.

W piątek będzie msza święta rano o 7.00. Po południu tylko Droga Krzyżowa, w związku z moim wyjazdem do Krakowa na spotkanie z Panem Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie dotacji na remont naszego kościoła.

Za tydzień Niedziela Palmowa, proszę o przygotowanie palm, poświęcenie na porannej Mszy świętej o 8.30. Będzie procesja z palmami, proszę się zgromadzić z palmami przed głównym wejściem do kościoła. W Niedzielę Palmową rozpoczniemy też rekolekcje. Składka na tacę w Niedzielę Palmową przeznaczona jest na Seminarium Duchowne, jako jałmużna postna.

Od dzisiaj w kościele są zasłonięte krzyże, do zakończenia liturgii Wielkiego Piątku.

Dziękuję Paniom za liczne przybycie i wczorajsze uporządkowanie placu przy kościele, parkingu i drogi dojazdowej.  Serdeczne Bóg zapłać.

Bóg zapłać także Panu Marianowi Bartoszkowi za ufundowanie fioletowych kapturków dla ministrantów.

Dziękuje za ofiary na potrzeby naszego kościoła. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za złożoną wczoraj ofiarę. Na najbliższy tydzień proszę do sprzątania rodziny: Iwaniec Jan, Truchan Urszula, Górowski Mateusz.

Zachęcam do zakupu „Gościa Niedzielnego”. Jest dołączona płyta z muzyką na Wielki Tydzień. Jest także „Mały Gość Niedzielny” z testami egzaminu gimnazjalnego.

Ogłoszenia duszpasterskie,
IV Niedziela Wielkiego Postu, 18.03.2012 r.

Jutro Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze święte rano o 7.00 i po południu o 16.00. W środę msza święta o godz. 16.00 z nowenną do Matki Bożej. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 15.30. Droga Krzyżowa także w niedzielę po porannej Mszy świętej o 8.30.

Gorzkie Żale o godz. 14.30 w niedziele z kazaniem pasyjnym. Potem Msza święta. Dzisiaj na Gorzkich Żalach składka na kwiaty do Grobu Pańskiego. Za ofiary Bóg zapłać.

W środę w czasie Mszy świętej poświęcę modlitewniki dzieciom z II klasy, jako pamiątkę I Komunii świętej. Zapraszam dzieci z II klasy ze Szkoły Podstawowej z Sędziszowej i rodziców.

Caritas przygotowała paschaliki świąteczne. Można kupić po Mszy świętej, cena 5 złotych. Paschaliki można zapalić w domu lub na cmentarzu na grobie bliskich jako symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.

Został odnowiony obraz św. Benedykta i wykonana nowa rama do obrazu Serca Jezusowego. Obrazy wiszą w prezbiterium. Konserwacja obrazu i odnowienie kosztowało 4 tysiące zł. Pracę wykonał Pan Robert Motyka.

Będziemy kontynuować składki gospodarcze w poszczególnych regionach. Proszę zbierających o zabranie zeszytów. Wśród mieszkańców Siedlisk – Wieś i Łonie ofiary będzie zbierać Pani Danuta Bogusz. Za podjęcie trudu zbierania serdeczne Bóg zapłać.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego kościoła. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za złożoną wczoraj ofiarę. Na najbliższy tydzień proszę do sprzątania rodziny: Bernadeta Mucha i Anna Turska.

Zachęcam do zakupu „Gościa Niedzielnego”.

W nocy z soboty na niedzielę, z 24/25 marca, zmiana czasu na letni. Rekolekcje dla dzieci i dorosłych rozpoczną się w Niedzielę Palmową i będą w Wielkim Tygodniu.

Ogłoszenia duszpasterskie,
III Niedziela Wielkiego Postu, 11.03.2012 r.

Trwa nowenna do św. Józefa, codziennie przy Mszy świętej jest odmawiana stosowna modlitwa. W środę msza święta o godz. 16.00 z nowenną do Matki Bożej. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 15.30. Droga Krzyżowa także w niedzielę po porannej Mszy świętej o 8.30.

Gorzkie Żale o godz. 14.30 w niedziele z kazaniem pasyjnym. Za tydzień na Gorzkich Żalach będzie składka na kwiaty do Grobu Pańskiego. Za ofiary Bóg zapłać.

W najbliższy piątek o godz. 18.30 modlitewne spotkanie dla młodzieży w Bobowej. Duszpasterze z Bobowej serdecznie zapraszają.

Urząd Marszałkowski w Krakowie podjął decyzję o przyznaniu dla naszego Rektoratu dotacji w wysokości 13 tys. zł. Dziękuje za pomoc P. Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta Bobowa. Podejmiemy w tym roku prace przy przybudówce. Zostanie zbity strop, zmienione okna, wykonany dach jednospadowy. Mamy już zgromadzone drzewo z mienia wiejskiego Sędziszowa. Dziękuje Urzędowi Miejskiemu i Sołectwu Sędziszowa za wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa. Dziękuję Panom za dwa dni pracy w lesie przy drzewie: z ciągnikami: Panu Andrzejowi Lisikowi i P. Stanisławowi Mazur oraz Panom: Stanisławowi Tabiś, Janowi Skórskiemu, Adamowi Stec, Andrzejowi Laskowskiemu, Robertowi Wiejaczka, Andrzejowi Skórskiemu, Pawłowi Firszt, Józefowi Juruś oraz za 1 dzień pracy: Rafałowi Stec i Mateuszowi Gucwa. Za zorganizowanie tej pracy dziękuję P. Sołtysowi z Sędziszowej, Stanisławowi Tabisiowi.

W związku z organizacją Festynu Rodzinnego, planowany termin 27 maja w niedzielę, z którego dochód przeznaczony zostanie za remont kościoła św. Mikołaja, zapraszamy na spotkanie Zarządy organizacji działających na terenie Sołectwa Sędziszowa i Rektoratu, tj. Radę Duszpasterską przy Rektoracie, Grono Pedagogiczne i Radę Rodziców SP Sędziszowa, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic i Radę Sołecką oraz chętnych do współpracy. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca, tj. w piątek o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sędziszowej.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego kościoła. Dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z Przygórza: Wojna Anna, Orłowska Bogusława i Sarkowicz Halina i za złożoną wczoraj ofiarę. Na najbliższy tydzień proszę do sprzątania rodziny: Kopacz Janusz, Kopacz Krystyna.

Zachęcam do zakupu „Gościa Niedzielnego”.

Sołtys wsi Sędziszowa informuje, że przyjmuje podatek i opłaty za wywóz odpadów komunalnych w dniach 13, 14 i 15 marca 2012 roku. Przy tej okazji będzie także zbierał ofiary na porządkowanie cmentarza po 30 zł, przekazywane do Ks. Proboszcza.

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
163617