Aktualności

II Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich

W sobotę 25 listopada 2023 r. w Arenie „Jaskółka” w Tarnowie odbyło się II Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

W Forum uczestniczyli przedstawicie Rady Duszpasterskiej Rektoratu Zdzisława Iwaniec i Maciej Białobok. Podczas spotkania odbyły się konferencje tematyczne:

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”,  „Parafia domem pośród domów” , prezentacja: „Narzędzia odnowy parafii”  oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

Forum zostało zakończone mszą św. w kościele NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.