Historia

HISTORIA KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
W SIEDLISKACH

Kościół pw. św. Mikołaja w Siedliskach zbudowano na przełomie XIV i XV wieku. Materiałem z którego został wzniesiony jest kamień piaskowiec zbierany z pól i łąk. W latach 1561 -1595 świątynia była zajęta przez protestantów.

Kościół pierwotnie zbudowany był w stylu gotyckim, lecz na skutek licznych przeróbek zatracił swoje cechy stylowe. Świątynia była odnawiana w połowie XVIII wieku. W pierwszej połowie XIX wieku powiększono okna i wymieniono pokrycie dachowe. Przez wiele lat świątynia była przykryta blachą ocynkowaną.

Kościół został odnowiony w 1961 roku. Prace konserwatorskie i renowacyjne rozpoczęto na nowo w 2008 roku. Po otrzymaniu dotacji z Samorządu Województwa Małopolskiego wymieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą i wykonano odwodnienie i izolację wokół kościoła. Prace były prowadzone kilka lat przez parafię św. Piotra i Pawła w Siedliskach. W 2011 roku rozpoczęto prace wewnątrz kościoła. Został odnowiony ołtarz główny, sufit, otynkowane i wymalowane ściany. Prace zakończono już po erygowaniu 6 listopada 2011 roku Rektoratu przy kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach.

Rektorat został erygowany przez Księdza Biskupa Wiktora Skworca. Rektorem został mianowany ks. Jacek Kupiec. W kolejnych latach podjęto dalsze prace renowacyjne. W lipcu 2012 roku została przebudowana boczna kaplica i przykryta blachą miedzianą. Kaplica została poświęcona Boleściom Matki Bożej. Płaskorzeźby przedstawiające Siedem Boleści Maryi wykonał Marian Bartoszek, rzeźbiarz z Sędziszowej. W tym samym roku zostały wybudowane nowe schody przed wejściem głównym do kościoła i daszek nad schodami przykryty blachą miedzianą. W czerwcu 2013 roku podjęto prace przy renowacji zewnętrznej elewacji kościoła. Kościół został otynkowany i wymalowany z zachowaniem kamiennych fragmentów elewacji. Została także wymalowana dzwonnica z XVIII wieku, włączona w obręb muru otaczającego kościół. W latach 2014 – 2017 trwały prace przy renowacji muru wokół kościoła oraz wykonano chodnik procesyjny z piaskowca i wybudowano budynek gospodarczy z toaletą, służący jako zaplecze kościoła. W 2018 roku odnowiono ołtarz boczny Matki Bożej Bolesnej (XVII w. – 1694 r.) oraz chrzcielnicę (XVII w); w 2019 roku odnowiono ołtarz św. Antoniego (XVII w. – 1691 r.); w roku 2020 odnowiono ambonę (XVIII w.) oraz prospekt organowy (1900 r.); w roku 2021 zostały wymalowane wewnętrzne ściany kościoła; w roku 2022 zostały wykonane prace renowacyjne i tapicerskie przy ławkach w kościele oraz wykonane zostały tradycyjne balaski.

Wyposażenie kościoła

Ołtarz główny, drewniany, w stylu rokoko z drugiej połowy XVIII wieku. Znajdują się w nim trzy obrazy: „Chrystus na Krzyżu”, będący kopią obrazu Wojciecha Gersona, malarza okresu XIX wieku; „Święty Mikołaj”, malowany przez Tadeusza Serednickiego w 1963 roku oraz zwieńczenie „Święty Józef”, obraz z XVII wieku.

W prezbiterium po lewej stronie „Święty Benedykt” z XVIII wieku. Po prawej stronie „Serce Pana Jezusa”, również dzieło Tadeusza Serednickiego. Dwa ołtarze boczne, barokowe z XVII wieku. W lewym ołtarzu obrazy „Matka Boża Bolesna” łaskami słynąca (1694 r.) i „Święty Marcin”. W prawym ołtarzu: „Święty Antoni” (1691 r.) i „Święty Franciszek” otrzymujący stygmaty.

Chrzcielnica drewniana, barokowa z XVII wieku. Ambona z drugiej połowy XVIII wieku. Organy to dzieło Tomasza Falla, organmistrza ze Szczyrzyca z 1900 roku.

Dzwonnica oddzielna z XVIII wieku, włączona w obręb muru wokół kościoła, murowana z kamienia w kształcie potrójnej arkady, w łukach zawieszone są trzy dzwony: „Mikołaj”, „Maria” i „Antoni”, odlane w 1962 roku.